PopMuusikaKool.ee alustab varsti!

Eesti esimene popmuusika kool on õppekeskkond, mis põhineb videokoolitustel muusikaproduktsiooni, heliloome, turunduse ja muu popmuusikaga seonduva kohta.